مواد مخدر ، جرائم و مجازات های آن با آخرین تغییرات تا سال ۱۴۰۲

مواد مخدر چیست

هر نوع از ترکیب های شیمیایی که باعث دگرگونی عملکرد مغز یا هوشیاری بدن می شود را ماده مخدر می گویند که باید به صورت دارو تجویز شود و مورد استفاده قرار بگیرد که خاصیت تسکین دهنده یا سرخوشی کاذب دارد ولی در صورتی که به صورت غیر پزشکی مورد استفاده قرار بگیرد علاوه بر اینکه تاثیرات مخرب روانی و جسمی برای مصرف کننده به دنبال خواهد داشت وابستگی جسمی و روانی ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل بر اساس قانون هرگونه استفاده و حمل و نگهداری آن جرم محسوب می شود و عواقب جدی برای مرتکب آن خواهد داشت

قانون مبارزه با مواد مخدر بین شخص معتاد وغیر معتاد تفاوت قائل شده که از جمله این تفاوت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کسی که متجاهر به اعتیاد است یا به عبارت دیگر در کوچه و خیابان و در مقابل چشم دیگران اقدام به مصرف مواد می کند مجرم محسوب می شوند و بر اساس قانون به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد معرفی می شود اما شخصی که معتاد متجاهر نیست یا به اصطلاح کارتن خواب نیست ولی به طور تفریحی مواد مخدر یا روان گردان مصرف می کند به جریمه نقدی و شلاق محکوم می شود

بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر هر کدام از اقدامات زیر جرم است و مرتکب آن به مجازات تعیین شده برای آن محکوم می شود

جرائم مرتبط با مواد مخدر

مواد مخدر و مجازات های آن
 • کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر.

(خشخاش و کوکا گیاهانی هستند که از آنها به ترتیب تریاک و کوکائین تولید می شود و از گیاه شاهدانه مواد مخدری از جمله : حشیش،بنگ،ماریجوانا و گل تولید می شود به همین دلیل کاشتن این گیاهان جرم محسوب می شود)

 • وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر.

 • نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر.

(از نظر قانون اگر مواد مخدر در وسیله نقلیه یا محل سکونت شخصی پیدا شود حتی اگر متعلق به او نباشد قانون آن را مسئول می داند چون مواد مخدر در منزل یا وسیله نقلیه آن شخص پیدا شده و اینگونه برداشت می شود که ماده مخدر یافت شده برای همان شخص است مگر اینکه او بتواند ثابت کند که مال او نبوده)

 • دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر.

 • استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

 • تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر.

 • قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر که تحت تعقیبند و یا دستگیرشده‌اند.

 • امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان

(هرگونه کمک به شخصی که به جرم مواد مخدر تحت پیگرد قانونی قرار دارد به وسیله از بین بردن وسایل یا آثار جرم یا مخفی کردن آنها)

 • قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

(مثل زمانی که با قصد مجرم نشان دادن کسی در لباس یا وسایل متعلق به او بدون خبر داشتن آن مواد مخدر قرار داده شود و پلیس یا مقام قضایی مواد مخدر را پیدا کند و چون حمل کننده را مالک آن مواد می داند شخص بی اطلاع را متهم قرار دهد)

مجازات های تعیین شده در قانون مبارزه با مواد مخدر به ترتیب زیر تعیین می شود و قاضی دادگاه بر اساس شرایط و اوضاع و احوال مجازات ها را از بین حداقل و حداکثر انتخاب می کند،برای مثال وقتی جریمه نقدی از صد میلیون تا یک میلیارد ریال است به صلاحدید قاضی میزان دقیق آن مشخص می شود که نباید ازصد میلیون ریال کمتر و از یک میلیارد ریال بیشتر باشد و برای مجازات های دیگر هم از همی فرمول استفاده می شود

جرائم مواد مخدر سنتی

 • کشت خشخاش ، کوکا ، شاهدانه برای تولید مواد مخدر :

باراول : صد تا دویست و پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی

بار دوم : صد میلیون تا یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق

بار سوم : صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال زندان

بار چهارم : اعدام(نحوه اجرای اعدام و حبس ابد)

 • نگهداری ، حمل ، مخفی نمودن بذر یا برگ کوکا یا خشخاش یا شاهدانه :

یک تا سی میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق

 • واردات و صادرات ، تولید و ساخت ، توزیع،فروش و یا ارسال بنگ ، چرس ، گراس ، تریاک ، شیره ، سوخته ، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان

تا پنجاه گرم: تا سقف شصت میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق

بیش از پنجاه تا پانصد گرم: از شصت تا صد و پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال زندان

بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم : از صد و پنجاه تا ششصد میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال زندان

بیش از پنج کیلوگرم : اعدام و مصادره اموال

(در صورتی که شرایط زیر وجود داشته باشد مجازات اعدام به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق به همراه مصادره اموال تبدیل می شود)

 1. اولین مرتبه ارتکاب به جرم باشد
 2. موفق به توزیع یا فروش مواد نشده باشد
 3. مواد مخدر کشف شده حداکثر بیست کیلوگرم باشد

ولی اگر مواد کشف شده بالای بیست کیلوگرم باشد در هر صورت مجازات اعدام تعیین خواهد شد

 • خرید ، نگهداری ، مخفی و یا حمل کردن تریاک ، بنگ، چرس، گراس، شیره، سوخته، تفاله تریاک :

تا پنجاه گرم : حداکثر پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق

بیش از پنجاه تا پانصد گرم : سی تا نود میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم : هشتاد تا سیصد میلیون ریال جریمه نقدی + چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق + دو تا پنج سال زندان

بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم : صد تا سیصد میلیون ریال جریمه نقدی + پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق + پنج تا ده سال زندان برای بار اول ، زندان و مصادره اموال برای بار دوم ، اعدام و مصادره اموال برای بار سوم

بیش از بیست کیلوگرم تا یکصدکیلوگرم : علاوه بر مجازات های قبلی به ازای هر کیلوگرم سی میلیون ریال به جریمه نقدی اضافه می شود و برای بار دوم اعدام+مصادره اموال

بیش از یکصد کیلوگرم : جریمه نقدی از صد تا سیصد میلیون ریال + به ازای هر کیلوگرم سی میلیون ریال + شلاق تا هفتاد و چهار ضربه و در مرتبه دوم اعدام+مصادره اموال

جرائم مواد مخدر صنعتی

 • واردات ، صادارت ، ساخت ، تولید ، توزیع ، ارسال ، خرید و فروش ، نگهداری و حمل یا مخفی کردن هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی

تا پنج سانتی گرم : پانزده تا سی و پنج میلیون ریال جریمه نقدی+بیست تا پنجاه ضربه شلاق و برای باردوم یک و نیم برابر مجازات تعیین شده و برای بار سوم دوبرابر مجازات تعیین شده+حداکثر مجازات شلاق(هفتاد و چهارضربه)

بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم : سی تا نود میلیون ریال جریمه نقدی+سی تا هفتاد ضربه شلاق و برای بار دوم یک و نیم برابر مجازات تعیین شده و برای بار سوم دوبرابر مجازات تعیین شده+حداکثر مجازات شلاق(هفتاد و چهارضربه)

بیش از یک گرم تا چهار گرم : صد تا دویست و پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی+دو تا پنج سال زندان+سی تا هفتاد ضربه شلاق و برای بار دوم یک و نیم برابر مجازات تعیین شده و برای بار سوم دوبرابر مجازات تعیین شده+حداکثر مجازات شلاق(هفتاد و چهارضربه)

بیش از چهار تا پانزده گرم : دویست تا پانصد و پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی+پنج تا هشت سال زندان+سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و برای بار دوم یک و نیم برابر مجازات تعیین شده و برای بار سوم دوبرابر مجازات تعیین شده+حداکثر مجازات شلاق(هفتاد و چهارضربه)

بیش از پانزده تا سی گرم : سیصد تا ششصد میلیون ریال جریمه نقدی+ده تا پانزده سال زندان+سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و برای بار دوم یک و نیم برابر مجازات تعیین شده و برای بار سوم دوبرابر مجازات تعیین شده+حداکثر مجازات شلاق(هفتاد و چهارضربه)

بیش از سی گرم : اعدام+مصادره اموال

اگر برای بار چهارم جرم توسط شخص تکرار شود و مجموع میزان مواد مخدر به سی گرم برسد مرتکب مفسد فی الارض محسوب می شود و به مجازات اعدام در ملاء عام محکوم می شود ولی در صورتی که در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار جرم زیر سی گرم باشد سیصد تا ششصد میلیون ریال جریمه نقدی+ده تا پانزده سال زندان+سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود

قاچاق مواد مخدر

قاچاق مواد مخدر
قاچاق مواد مخدر

اگر هر یک از اشخاص ایرانی اقدام به قاچاق به داخل یا خارج مواد مخدر به هر شکل و با هر نیتی نمایند گذرنامه آن شخص به مدت یک تا پنج سال باطل و ممنوع الخروج می شود که این مدت در صورت تکرار به پنج تا پانزده سال افزایش می یابد

شرایط اجرای اعدام و حبس ابد

اگر مرتکب جرم مواد مخدر یکی از اقدامات زیر را انجام داده باشد مفسد فی الارض محسوب می گردد و مجازات اعدام برای وی اجرا می شود :

 • در زمان ارتکاب جرم یا به قصد مقابله با ماموران سلاح گرم یا شکاری کشیده باشد
 • مدیریت یا سردستگی گروه یا نقش سرمایه گذار و پشتیبانی مالی را برای گروه مرتکب داشته باشد
 • از کودکان یا نوجوانان زیر هجده سال یا شخص دیوانه و فاقد درک در ارتکاب جرم استفاده کرده باشد
 • سابقه محکومیت به اعدام عفو شده یا تبدیل شده در جرائم مواد مخدر یا سابقه حبس ابد عفو یا تبدیل شده یا حبس بیش از پانزده سال
 • جرائم مرتبط با مواد مخدر سنتی : بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک ، تریاک اگر بیشتر از پنجاه کیلوگرم باشد
 • جرائم مرتبط با مواد مخدر صنعتی : هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) اگر بیشتر از دو کیلوگرم باشد

نتیجه گیری

دانستن مجازات های مربوط با مواد مخدر باعث افزایش سطح آگاهی عموم در این زمینه شده و علاوه بر کمک به پیشگیری اینگونه جرائم گاهی اوقات از بروز اتفاقات ناگوار و خانمان سوز که بیشتر آنها به دلیل عدم اطلاع از قوانین مربوط ناشی می شود جلوگیری می کند

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99642

دسته بندی:

دسته‌بندی نشده,

تاریخ انتشار:

۱۷ / ۰۳ / ۱۴۰۲

نویسنده:

عدل‌آرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *