صفحه نخست شبکه مشاوره وکلا تنظیم اوراق قضایی تلفنی بپرس مجله عدل آرا

انجام خدمات حقوقی و تنظیم اوراق قضایی با عدل آرا

انجام خدمات حقوقی و تنظیم اوراق قضایی، بدون کمک وکلا یا کارشناس‌های خبره‌ای که بایدها و نبایدهای لازم رو نمی‌دونن، امری زمان‌بر و گاها انرژی‌گیره! برای اینکه در روندهای اداری و حقوقی آرامش داشته باشی و کارها رو به درستی و یکباره انجام بدی از کارشناس‌های عدل آرا در تنظیم اوراق قضایی یا انجام خدمات حقوقی کمک بگیر و دست تنها نرو تو دل معرکه!

برای دریافت خدمات حقوقی، با عدل آرا هم‌گام شو!

خدمت قضایی مورد نظرت رو انتخاب کن و مراحل مربوط به اون رو گام به گام با عدل آرا پیش برو تا در کمال آرامش، بهینه‌ترین استفاده ممکن رو از زمان داشته باشی

مدعی آنچه را از دادگاه میخواهد در قالب دادخواست تنظیم و به موجب آن طرح دعوی مینماید.

نوع دادخواست خود را انتخاب کنید

طرح اولیه هرگونه ادعا و درخواست از دادگاه نخستین بدوا به وسیله دادخواست بدوی انجام میپذیرد. از طرق اعتراض به رای دادگاه بدوی ( نخستین ) تجدید نظرخواهی است که به وسیله دادخواست تجدید نظر به عمل می آید.

مطالبه و یا اعلام رسمی حق و یا هرگونه اظهاری از طریق اظهارنامه به عمل می آید.

هرگونه تقاضا و درخواست طرفین یک دعوی از دادگاه یا مرجع قضایی به وسیله تقدیم لایحه به ان مرجع انجام میپذیرد.

احقاق حقوق شاکی خصوصی یا زیان دیده ناشی از وقوع یک جرم که در قالب شکوائیه به دادسرا تقدیم میگردد.

طرح اعتراض به آراء صادره از هریک از مراجع قضایی و محاکم

نوع دعاوی اعتراضی خود را انتخاب کنید

واخواهی --- واخواهی --- واخواهی --- واخواهی --- واخواهی --- واخواهی --- واخواهی --- واخواهی --- واخواهی --- واخواهی --- واخواهی --- واخواهی اعتراض به قرار دادسرا --- اعتراض به قرار دادسرا --- اعتراض به قرار دادسرا --- اعتراض به قرار دادسرا --- اعتراض به قرار دادسرا --- اعتراض به قرار دادسرا --- اعتراض به قرار دادسرا --- اعتراض به قرار دادسرا --- اعتراض به قرار دادسرا --- اعتراض به قرار دادسرا فرجام خواهی --- فرجام خواهی --- فرجام خواهی --- فرجام خواهی --- فرجام خواهی --- فرجام خواهی --- فرجام خواهی --- فرجام خواهی --- فرجام خواهی --- فرجام خواهی --- فرجام خواهی --- اعاده دادرسی مدنی --- اعاده دادرسی مدنی --- اعاده دادرسی مدنی --- اعاده دادرسی مدنی --- اعاده دادرسی مدنی --- اعاده دادرسی مدنی --- اعاده دادرسی مدنی --- اعاده دادرسی مدنی --- اعتراض ثالث --- اعتراض ثالث --- اعتراض ثالث --- اعتراض ثالث --- اعتراض ثالث --- اعتراض ثالث --- اعتراض ثالث --- اعتراض ثالث --- تجدید نظر خواهی کیفری --- تجدید نظر خواهی کیفری --- تجدید نظر خواهی کیفری --- تجدید نظر خواهی کیفری --- تجدید نظر خواهی کیفری --- تجدید نظر خواهی کیفری --- تجدید نظر خواهی کیفری --- تجدید نظر خواهی کیفری ---

هرنوع ادعایی در قالب تنظیم دادخواست چه از سوی طرفین دعوی یا اشخاص ثالث ذینفع که در حین رسیدگی به دعوی اصلی مطرح میگرد را دعاوی طاری گویند.

نوع دعاوی طاری خود را انتخاب کنید

دعوای ورود ثالث ----- دعوای ورود ثالث ----- دعوای ورود ثالث ----- دعوای ورود ثالث ----- دعوای ورود ثالث ----- دعوای ورود ثالث ----- دعوای جلب ثالث --- دعوای جلب ثالث --- دعوای جلب ثالث --- دعوای جلب ثالث --- دعوای جلب ثالث --- دعوای جلب ثالث --- دعوای جلب ثالث --- دعوای تقابل --- دعوای تقابل --- دعوای تقابل --- دعوای تقابل --- دعوای تقابل --- دعوای تقابل --- دعوای تقابل --- دعوای تقابل --- دعوای تقابل ---

نوع اوراق

تخصص وکیل

بارگذاری مدارک

تایید نهایی

می‌خوای قبل از تنظیم سند و اوراق با کارشناس‌های عدل آرا صحبت کنی؟

اگه مشکلی که داری که نمی‌دونی برای شروع مراحل حل کردنش دقیقا کدوم مسیر حقوقی رو باید پیش بگیری؛ اصلا نگران نباش. وکلا و کارشناس‌های عدل آرا آمادن که بهت کمک کنن، سوالت رو ازشون بپرس و با خیال راحت‌تر قدم بردارد

سوالت رو بپرس